Căn hộ C.6 – 77m2

77m2 2P.Tắm 3P.Ngủ Login

Căn hộ có diện tích 77m2