Căn hộ A4 & C4 – 82m2

82m2 2P.Tắm 3P.Ngủ Login

Căn hộ có diện tích tim tường 82m2