Căn hộ B.1 & B.2 86m2

86m2 2P.Tắm 3P.Ngủ Login

Căn hộ với diện tích 86m2