Căn hộ B3 & B6 – 87m2

86m2 2P.Tắm 3P.Ngủ Login

Căn hộ có diện tích 87m2