Căn hộ A5 & C3 – 94m2

94m2 2P.Tắm 3P.Ngủ Login

Căn hộ có diện tích tim tường 94m2