Căn hộ C.1 – 103m2

103m2 2P.Tắm 4P.Ngủ Login

Căn hộ C.1 có diện tích 103m2