Căn hộ C.5 – 100m2

100m2 2P.Tắm 4P.Ngủ Login

Căn hộ C.5 có diện tích 100m2