Tiến độ xây dựng valeo tháng 8

Tiến độ xây dựng dự án tháng 8/2016

Tiến độ xây dựng dự án tháng 8/2016

Hiện tại dự án đã đổ xong sàn tầng 12 và các công tác chuẩn bị lên cột cho tầng 13. Một số hình ảnh về tiến độ xây dựng của dự án Valéo Đầm Sen.

Xem thêm

Dự án Valéo Đầm Sen Tháng 07/2016

Tiến độ xây dựng dự án tháng 7/2016

Hiện tại dự án đã đổ xong sàn tầng 8 và các công tác chuẩn bị lên cột cho tầng 9. Một số hình ảnh về tiến độ xây dựng của dự án Valéo Đầm Sen.

Xem thêm

TDXD thang6 (2)

Tiến độ xây dựng tháng 06/2016

Hiện tại dự án đã đổ xong sàn tầng 6 và các công tác chuẩn bị lên cột cho tầng 7. Một số hình ảnh về tiến độ xây dựng của dự án Valéo Đầm Sen.

Xem thêm

© 2018 Căn Hộ Valéo Đầm Sen | Valéo Đầm Sen | Can Ho Valeo Dam Sen.