Tiến độ xây dựng dự án tháng 04/2016

Dự án Valéo Đầm Sen Tháng 04/2016

Hiện tại dự án đã đổ sàn lên tầng 2. Một số hình ảnh về tiến độ xây dựng của dự án Valéo Đầm Sen.

Hình chụp từ phía trong dự án.

Hình chụp đổ cột dự án

19.04.01

Hình chụp đổ sàn dự án

Comments

comments