Tiến độ xây dựng dự án tháng 05/2016

Dự án Valéo Đầm Sen Tháng 05/2016

Hiện tại dự án đã đổ sàn lên tầng 3. Một số hình ảnh về tiến độ xây dựng của dự án Valéo Đầm Sen.

20160506_175505

Hình chụp từ phía trong dự án.

20160506_175819

Hình chụp từ ngoài dự án

Comments

comments