Tiến độ xây dựng tháng 06/2016

Dự án Valéo Đầm Sen Tháng 06/2016

Hiện tại dự án đã đổ xong sàn tầng 6 và các công tác chuẩn bị lên cột cho tầng 7. Một số hình ảnh về tiến độ xây dựng của dự án Valéo Đầm Sen.

TDXD thang6 (1) Tiến độ xây dựng dự án được cập nhật vào ngày 20.06.2016

TDXD thang6 (2)Tiến độ xây dựng dự án được cập nhật vào ngày 20.06.2016

TDXD thang6 (5)Tiến độ xây dựng dự án được chụp từ ngoài công trình

Comments

comments