Tiến độ xây dựng dự án tháng 9/2016

Tiến độ xây dựng dự án tháng 9/2016

Hiện tại công trình dự án Valéo Đầm Sen đã xong lầu 14, đang chuẩn bị đổ cột lên tầng cuối cùng là 15. Công tác xây gạch đã lên đến lầu 6 của dự án.

tien do xay dung thang 9 (2)

Công tác xây gạch đã lên đến lầu 6 của dự án.

tien do xay dung thang 9 (1)

Công tác xây gạch đã lên đến lầu 6 của dự án.

tien do xay dung thang 9 (3)

Công trình dự án Valéo Đầm Sen đã xong lầu 14.

tien do xay dung thang 9 (4)

Công trình dự án Valéo Đầm Sen đã xong lầu 14, đang chuẩn bị đổ cột lên tầng cuối cùng là 15.

tien do xay dung thang 9 (5)

công trình dự án Valéo Đầm Sen đã xong lầu 14, đang chuẩn bị đổ cột lên tầng cuối cùng là 15

tien do xay dung thang 9 (6)

Theo Valeodamsen.vn

Comments

comments